zondag 31 december 2017

                      

                          Al

Alles in alles
in niets in iets
Werkelijkheids-
ervaring
in en door
mijn wezenlijke
zijn

Veldbewustzijn
Ingeplugde representant
een keuze
waarneming
gekoppeld aan gliefs
totale berusting
Al opperwezen

Heelheidswezen
in mij
door mij
Geometrieën
resoneren
rollen uit
over de aarde

Lichtgolf
danst in
en met mij
samen met jou
Aarde ontvangt
Ontvouwt
één universum

31-12-2017
Ada de With

donderdag 31 augustus 2017                                       Gewaar van de fluorescentie
verschuift mijn bewustzijn
Mijn lijf;
niets is wat het lijkt
toch mijn waarheid
Alles omvattend

Mijn Kristallen
herinneren
Macht
Kracht in
onuitwisbaar Zijn
Schitteren * flonkeren

Mijn zielenbewustzijn
juicht
Force straalt
weten “is”
onuitwisbaar
Gaia wuift

31-08-2017
Ada de With

woensdag 30 augustus 2017

Wat? Pleiade

Weet je het nog?
Achter deze handtekening
Thuis verscholen in de ogen van de

Propere schitterende kristal
Lonkt de volle leegte
Enkel en meervoudig
In alle eenheid van bestaan
Altijd Ik Ben
Daar geen scheidslijn

Enkel Zijn

Deze woorden schreef ik na het het zien van het prachtige schilderijtje van Asma Toet Achkroune


Bewustzijnsval

"Ik val en val
en kan jou niet

laten gaan
waar ben je
Ik zoek je
nog immer
en altijd voel ik
de leegte
Is de weg
Terug? Vooruit?
In het Nu
ervaar ik je niet

Kom ik nog thuis?

Het licht verandert
De sleutel
één geheel
met het Al
Mijn chaos nog
niet te boven
Mijn Zijn verzwakt
In mijn zoektocht
naar jou
De sleutel
Het Al"


juli 2017

Deze tekst schreef ik na het zien van onderstaande prachtige schilderijtje van Asma Toet Achkrounewoensdag 8 maart 2017

Gouden licht,


Ik praat met de zon
Ik speel met de zon.
We spelen met elkanders licht.
We laten elkaar zoveel zien.
We weten elk spectrum is vertegenwoordigd.
We omarmen elkaar aan elkanders licht.
We bewegen ons over de aarde.
We stralen beiden gouden lichtvelden.


Ik praat met de dieren.
Ik speel met de dieren.
We spelen vanuit elkanders eenheidsveld.
We laten elkaar zoveel zien.
We weten elk Levend spectrum is vertegenwoordigd.
We omarmen elkaar vanuit dit veld.
We bewegen ons over de aarde.
We stralen beiden gouden lichtvelden.


Ik praat met de planten, struiken, bomen.
Ik speel met ze.
We spelen door de wind gedreven.
We dartelen springen en ruisen.
We weten verbonden met elkaar.
We tonen respect naar alle natuurelementen.
We omarmen het Al vertegenwoordigend.
We bewegen ons over de aarde.

Ik straal en laat mijn gouden voetstappen na.

Ada de With

zondag 15 januari 2017

Van angstgedachten naar vertrouwen
De laatste maanden verkeerde ik in een crisis met mijn angsten.
Een periode lijkt alles goed te gaan in mijn leven en dan ineens….
Het lijkt wel of ik dan zomaar kopje onder ga. Maar onderliggend voel ik waar het al langere tijd wrikt.

Mijn negatieve emoties over mezelf, mijn gezondheid en situaties gingen er al weken aan vooraf.

Steeds wederkerende opwellende angstgedachten.
Een chaotische denktrant in zorgen maken.
Herhalende malende gedachten.
Zelf-oordeel.
Vertrouwen in mijn zijn…… ver te zoeken.

Deze vorm van (over)leven heet wellicht somberheid of misschien wel depressie. Een gevoel van ontevredenheid lijkt wel alles te overheersen.

Mijn persoonlijke recept is me inmiddels bekend.
Allereerst de angstgedachten onderzoeken en aanpakken.
Dankbaarheid onderzoeken.
Ik vraag ondersteuning bij vrienden.
Teveel aan prikkels mijden.
Ik let nog meer op mijn voedingsgewoonten.
Rust, reinheid en regelmaat in mijn dagritme.
De natuur in liefst al wandelend of fietsend.
Zingeving, hobby`s en muziek herzien of bijstellen.
Meditatie en zelfhypnose oppakken.
Een dag niet gelachen is een dag niet geleefd.

Mijn wezenlijke recept is totaal herzien.
Dogmatisch religieus aanschouwen heb ik achter me gelaten.
Godsvertrouwen vanuit de bron, de Force, het heelheidsveld, is ervoor in de plaats gekomen.
Als ik mijn angstgedachten onderzoek ga ik de inserties en overtuigingen herprogrammeren.
Ik realiseer mijn andere visie dit vraagt om een vernieuwd vertrouwen.
Vertrouwen om inzichten te dragen naar mijn veranderde gevoelens.
Deze inzichten zonder oordeel te leven.
Bewustzijn en het belichamen van dit nieuwe vertrouwen ga ik bekrachtigen.
Mijn nieuwe vertrouwen vanuit de bron à veroorzaakt magie.
Een magie in leven geleidt vanuit de Force van mijn bestaan.
Magisch bewustzijn door alle tijd, door alle ruimten;

 mijn vertrouwen, mijn kracht, mijn zijn.
maandag 10 oktober 2016

                                   Eigen werkelijkheid
                                        9-10-2016


Een dag als geen ander....dat was gisteren, maar ook vandaag en morgen, de middeleeuwen, de toekomst, nu.
Vanuit een insteek om mijn overtuigingen eruit te gooien nam ik gisteren deel aan een seminar van Ad Broere en Martijn van Staveren. “De achtergronden en dwarsverbanden bloot leggen en bespreken. Inzichten in de achtergronden van geld in relatie tot het aardse bewustzijn van de Mens op Aarde. Hoe kunnen we samen de samenleving vernieuwen en welke krachten dragen wij in ons om dit te bewerkstelligen?”

Voor nu wil ik mijn overtuigingen graag boven water halen. Wat is mijn werkelijkheid, wat is echt aan mij vanuit vrijheid. Bewust-zijn van oordelen, programma`s, inserties.
                                            


Deze week werd me gevraagd door een vrouw waarom ik afgezegd heb voor de bijeenkomst bij haar zondag in Drenthe. Ligt de oorzaak in de vorige bijeenkomst?
Ik heb een heel epistel opgesteld. Wat een vrijheid werd me geboden om ‘dit’ te mogen delen. Om me later te realiseren; (ik had de mail al verzonden) een deel van mijn belevingen zijn gebaseerd op mijn overtuigingen. En deze overtuigingen zijn gestoeld op mijn oordelen. Mijn waarheid op mijn aangeleerd gedrag. Wow en ineens zie ik het dus anders!
Vanuit de bekrachtigingen die Martijn me geleerd heeft, ben ik met de overtuigingen c.q. oordelen aan de gang gegaan.
De bekrachtigingen ingezet vanuit mijn (intergalactisch)wezen, kijkend naar mijn persoonlijkheid.

Op deze dag, het seminar, ontmoet ik de prachtige vrouw van de mailwisseling. Bewust dat de ander me wellicht nog ziet met mijn overtuigingen en oordelen kijk ik deze persoon in de ogen. Ik voel dankbaarheid naar haar. Maar hoe onbevangen en neutraal kunnen we naar elkaar kijken gaat er door me heen. In hoeverre voel ik me schuldig, boos, verdrietig.
Het raakt me diep als ik me bedenk dat het niet meer uitmaakt wat de ander van me denkt. Dit voelt als vrijheid.
                                                


Als ik Ad Broere hoor spreken over het digitale geldsysteem lijkt dit als een hoax voor mij. Het beroerd me en het is alsof iedere cel in mij reageert van en jij gaat hierin mee? Ja het is toch een vanzelfsprekendheid, ik leef toch in deze matrix?
Maar door er nu bewust over na te denken heb ik zeker keuzes. Hoe voelt mijn werkelijkheid m.b.t. geld?

Het doet me denken aan mijn bank idee. Ha ha niet de bank van het geld een bank om op te zitten. Enkele weken terug heb ik een nieuwe woonkamerinrichting gekocht. Een overwinning voor me. Het klinkt wellicht vreemd maar ik had een flinke familieovertuiging in de vrouwenlijn. De vrouwen waarvan ik afstam hadden niet de middelen en het recht iets voor zichzelf te kopen. Als er geld was werd daar een koe voor gekocht, of het werd in de zaak ingebracht. Ik bemerkte dat ik het heel moeilijk vond om nieuwe meubels voor mezelf te kopen. Acht jaar geleden ben ik in dit huis gaan wonen met o.a. meubels uit de kringloop. Niks mis mee hoor, maar mijn verlangen ging uit naar nieuwe meubels. De verkoopster van de meubelwinkel kwam bij me thuis voor advies. In de winkel gaf de verkoopster me passende meubels te zien voor mijn kamer. Ik vond dat ze goed naar me geluisterd had want ze liet juist dat zien wat ik mooi vond. Maar inmiddels had ik elders een prachtige bank gezien in de uitverkoop. En ja ook haar bank was mooi, maar anders en ook goedkoper. Tja, liet ik me pleasen door uiteindelijk toch haar bank te kopen? De verkoopster heeft samen met mij alles prachtig op elkaar afgestemd, kleed, stoelen en tafel, verlichting en accessoires.

Keuzes ten alle tijden, alleen.... in hoeverre zijn we vrij vanuit onze eigen werkelijkheid?
                                             


Mijn persoonlijkheid; gekunsteld door de matrix en zijn wetten.
Het eenheidsveld, mijn intergalactisch wezen; vanuit deze kracht ben ik vrij!